Naše društvo sodeluje pri izvajanju programa Zdrav življenjski slog. Navajanje otrok v starosti od 6 do 15 leta na zdrav življenjski slog s pomočjo dodatne športne aktivnosti.

 

Program Zdrav življenjski slog dokazano predstavlja izredno učinkovito, predvsem pa delujočo sistemsko rešitev pri zagotavljanju dodatnih ur športne aktivnosti vsej zainteresirani osnovnošolski populaciji.

Prvič se je program Zdrav življenjski slog pričel izvajati v šolskem letu 2011/2012 in iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

V program je vključenih 33 % vseh slovenskih osnovnih šol in preko 27.000 otrok – v povprečju se za vključitev v program odloči več kot 50 % od vseh otrok na šoli, ki je vključena v program. Program strokovno vodi 150 strokovnih delavcev s polovično delovno obremenitvijo.

 

Pogostost vadbe v programu je zavidanja vredno visoka, saj po ugotovitvah vmesne evalvacije za leti 2011 in 2012, kar 80 odstotkov od vključenih otrok k uram vadbe v programu hodi dvakrat tedensko. Posledično pa so vse pogosteje športno aktivni tudi izven šole in živijo bolj zdrav življenjski slog.

Program se bo izvajal na šoli in njeni okolici. Namen programa je, da se otroci seznanijo s čim večjim številom športov.

Program je brezplačen.

Potekal bo od septembra, v času podaljšanega bivanja med 12.00 in 16.30 uro. O natančnem urniku boste obveščeni. Vsak učenec ima na voljo dve uri tedensko. Predvidene so tudi nekatere sobote in počitnice, o katerih boste obveščeni naknadno.